Firma Szczepaniak

Zapraszamy firmy transportowe do współpracy w ramach wykonywania obowiązkowej ewidencji czasu pracy kierowców wymaganej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Inspekcję Transportu Drogowego.

Nasze usługi świadczymy w oparciu o:

- wiedzę z zakresu aktualnych norm prawnych regulujących zagadnienia związane z transportem i pracą kierowców

- wieloletnie doświadczenie i praktykę dot. tachografów i rejestracji danych

Nasz zespół to idealne połączenie teorii z praktyką – nad prawidłowością stosowania właściwych norm prawnych czuwa radca prawny,
a w zakresie problemów dot. interpretacji wykresówek, czy danych z kart tachografu posiadamy zespół inżynierów specjalistów – praktyków.

Oferta dla firm transportowych to m.in.:

·         Dokumentacja kadrowa

·         Dokumentacja firmy – wewnętrzne akty prawne (regulaminy pracy, wynagradzania, obwieszczenia, itp.)

·         Dobór właściwego systemu pracy i wynagrodzeń

·         Rozliczenia i ewidencja czasu pracy kierowców

·         Delegacje - rozliczanie podróży służbowych (diety i ryczałty za nocleg)

·         Rejestracja firm za granicą odnośnie spełniania obowiązku płacy minimalnej

·         Oddelegowania, rejestracja i zgłoszenia kierowców na platformach zagranicznych LIMOSA, SIPSI, MILOG itp.

·         Rozliczanie płacy minimalnej na terenie Niemiec zgodnie z ustawą MiLoG

·         Rozliczanie płacy minimalnej na terenie Francji zgodnie z ustawą Loi Macron)

-         Rozliczanie płacy minimalnej na terenie Austrii, Belgii, Finlandii, Norwegii, Holandii, Luxemburgu, Włoch 

·         Optymalizacja wynagrodzenia pod kątem wymogów płacy minimalnej za granicą

·         Analiza i raporty naruszeń wg rozporządzenia (WE) 561/2006 z późn. zm. lub AETR

·         Sugestie właściwego planowania i organizacji pracy

·         Działania zmierzające do zminimalizowania/wyeliminowania kar pieniężnych za naruszenia

·         Przygotowanie firmy do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)

·         Przygotowanie firmy do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego (ITD)

·         Reprezentacja podczas kontroli PIP, ITD

·         Archiwizacja danych

·         Szkolenia - czas pracy kierowców

·         Płaca minimalna dla kierowców ciężarówek we Francji

·         Wynagrodzenie kierowcy Francja

·         Francja - rozliczenia kierowców

·         Mamy przedstawiciela we Francji

·         Rozliczanie Miloga

·         Rozliczanie kierowców w firmie transportowej

·         Płaca minimalna kierowcy

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

·         Odwołania dot. systemu opłat viaTOLL,

·         Odwołania od  mandatów karnych (fotoradary)

·         Sporządzanie odwołań od decyzji organów PIP, ITD, IC, SG

·         Audyt prawny dla firm transportowych

·         Doradztwo prawne

·         Postępowanie przedsądowe –negocjacje, ugody

·         Zastępstwo procesowe

·         Reprezentowanie przed organami administracji (PIP, ITD, SG, IC, GDDKiA)

·         Reprezentowanie przed sądami, w tym przed SN i NSA


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.