Firma Szczepaniak

 

Główna / Oferta / Kancelaria Radcy Prawnego / Prawo administracyjnePrawo administracyjne

 

- reprezentacja przed organami administracji publicznej

- reprezentowanie przed sądami, w tym przed NSA

- odwołania od decyzji administracyjnych

- zażalenia na postanowienia administracyjne

- skargi do sądu administracyjnego

- skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

- wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania)

- odwołania, skargi od organu urzędowego do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA) itp.

- redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.