Firma Szczepaniak

 

Główna / Oferta / Kancelaria Radcy Prawnego /Prawo budowlanePrawo budowlane

 

- reprezentacja w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

- pomoc prawna przy przygotowaniu, negocjowaniu i opiniowaniu umów oraz doradztwo na etapie wykonywania umów

- reprezentacji Klienta przed sądami, organami administracji, organami nadzoru budowlanego w sprawach związanych z prawem budowlanym

- pomoc prawna w uzyskaniu decyzji i zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej

- przygotowywania i sporządzania skarg, zażaleń, odwołań na decyzje administracyjne i postanowienia.

- badanie stanu prawnego nieruchomości oraz weryfikacja
- przydatności nieruchomości dla realizacji inwestycji pod względem planistycznym

- dochodzenie odszkodowań z tytułu wywłaszczenia gruntów na cele publiczne

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.