Firma Szczepaniak

 

Główna / Oferta / Kancelaria Radcy Prawnego / Postępowanie egzekucyjnePostępowanie egzekucyjne

 

- wnioski o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu

- wnioski o wszczęcie egzekucji

- wnioski o wyjawienie majątku

- wnioski o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości

- wnioski o umorzenie postępowania egzekucyjnego

- skargi na czynności komornik

- zażalenia w postępowaniu egzekucyjnym

- pozwy o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

- monitoring przebiegu postępowania egzekucyjnego

Serdecznie zapraszamy do współpracy.