Firma Szczepaniak

 

Główna / Oferta / Szkolenia / Kandydaci na diagnostów SKP

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu kandydatów na diagnostę stacji kontroli pojazdów.


Przewidywany termin rozpoczęcia najbliższego szkolenia: prosimy  o kontakt tel. 601 799 006

 

Harmonogram zajęć przewiduje szkolenie w weekendy oraz  w pozostałe dni tygodnia w godzinach popołudniowych.
Ostateczny plan zajęć uwzględniający możliwości uczestników zostanie ustalony podczas pierwszego spotkania.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz tutaj) należy przesłać na adres e-mail: biuro@firmaszczepaniak.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby firmy.

 

Koszt szkolenia obejmującego 116 godzin (wykładów i ćwiczeń) wynosi 2399zł.

Po odbyciu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, upoważniające do przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

Kandydat na diagnostę powinien posiadać wymagane wykształcenie techniczne i praktykę. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się:

1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

 

Program szkolenia obejmuje 5 działów tematycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. 2014 poz. 1836).