Firma Szczepaniak

 

Główna / Oferta / Szkolenia

 

Firma Szczepaniak w ramach prowadzonej przez siebie działalności posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych:

numer ewid. 2.30/00278/2010.

Program szkoleń podyktowany jest indywidualnymi potrzebami Klientów, a rodzaje szkoleń, których harmonogram podyktowany jest treścią obowiązujących aktów prawnych, realizujemy według ich porządku.

Oferujemy szkolenia w następujących działach tematycznych:


Kandydaci na diagnostów SKP
Diagności SKP (szkolenia uzupełniające)
Obsługa tachografów
Czas pracy kierowcy

Zapraszamy do skorzystania z usług szkoleniowych naszej firmy.